12. 9.Omlouvání žáků po telefonu na číslo 731 506 038

  • uvést jméno, třídu a důvod absence

Akce na tento měsíc

P l á n ú k o l ů n a m ě s í c ř í j e n 2 0 1 8
Den Hodina Ú k o l Zajistí Odevzdat

1.10.
Zahájení zájmové činnosti na škole učitelé
1.10.
Člověk v tísni – beseda s 9.C p.Baschová

2.10.
Kontrola stavu žáků k 30.9. v třídním výkazu p.Popelka
od 2.10.
Kontrola katalogových listů p.Popelka

5.10.
Jeronýmovy dny p.Crhová, Šváchová

8.10.
Člověk v tísni – beseda s 9.A p.Baschová

9.10.
Člověk v tísni – beseda s 8.A p.Baschová

5. – 6.10.
Volby


8.-9.10.
6.B – adaptační pobyt TU

9.-10.10.
6.A – adaptační pobyt TU

10.-11.10.
6.C – adaptační pobyt TU

12.-13.10.
Volby ?????


25.10. do 8,15 Odevzdat proměnlivé složky platu učitelé p.Popelka


(1.10. – 26.10.2018)Odevzdat výkazy za kroužky a záznamyo práci (docházka žáků na kroužek) ke kontrole


29.- 30.10.
Podzimní prázdniny(Poučit žáky o BOZ) TU