11. 12.HLASUJTE PRO VIDEO ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY

12. 9.Omlouvání žáků po telefonu na číslo 731 506 038

  • uvést jméno, třídu a důvod absence
     

Akce na tento měsíc

P l á n ú k o l ů n a m ě s í c – l i s t o p a d – 2 0 1 8
Den Hodina Ú k o l Zajistí Odevzdat

2.11. 12,00 Opravy interaktivních tabulí – AV Media p.Popelka

7.11.
Vzdělávání 2019 – 8. – 9.tř. p.Baschová

9.11. 8,30–12,00 Zábavné dopoledne – ŽP p.Kozlíková

13.11. do 8,15 Odevzdat podklady pro pedagogickou radu TU p.Popelka

14.11. 14,30 Pedagogická rada ped.pracovníci


účast AP-na společné části nutná


16.11.
Třídnický den (4 – 6 vyuč hodina) ŠPP


úprava vyučování


19.11.
Beseda 9.B – Člověk v tísni p.Baschová

22.11. Třídní schůzky15,30 – 1.stupeň16,00 – 2.stupeň


26.11.
Beseda 9.C – Člověk v tísni p.Baschová

30.11. do 8,15 !! Odevzdat výkazy za přesčasovou práci a učitelé p.Popelka


práci v zájmových útvarech (31.10. – 30.11.2018)