12. 9.Omlouvání žáků po telefonu na číslo 731 506 038

  • uvést jméno, třídu a důvod absence
     

Akce na tento měsíc

P l á n ú k o l ů n a m ě s í c – č e r v e n – 2 0 1 9
Den Hodina Ú k o l Zajistí Odevzdat
31.5.
Den dětí – 1.stupeň žákovský parlament
3.6. 8,15 – 13,45 Den dětí – 2.stupeň žákovský parlament
4.- 5.6. od 8,15 Fotografování tříd p.Popelka
4.- 10.6. Projekt 7.B TU
6.6.
Odevzdat písemné hodnocení IVP TU p.Baschová
6.6. 12,00 – 15,30 ESOZ – Den energetiky – 8.B TU

7.6. 7,00 – 18,00 Čtení venku p.Bauerová
9.-15.6.
ŠvP – 8.A, 9.A TU

13.6.
Kontrola IVP ŠPP + PPP + TU + ZZ

17.6.
Kontrola IVP ŠPP + PPP + TU + ZZ

17.-21.6.
ŠvP – 1.C, 4.A TU

17.-21.6. Projekt 6.BC TU

19.6. do 8,15 Odevzdat podklady pro pedagogickou radu TU p.Popelka

20.6. 14,00 Pedagogická rada – společenská místnost ŘŠ


účast AP-na společné části nutná(úprava vyučování – 4.C,5.AC a 2.st. do 12,50) TU

21.6. do 8,15 Odevzdat podklady pro proměnlivé složky platu učitelé p.Popelka


(3.6. – 21.6.2019)


21.6.
ŽP – výlet p.Kozlíková

24.-27.6.
Do ŽK sdělit rodičům úpravu vyučování !!! TU


1. – 3.tř – do 11,554. – 6.tř. – do 12,307. – 9.tř. – do 12,50


24.6.
Třídnické práce – vybírání učebnic, ŽK, …. TU

8,30–9,00 Vybírání audio – video pomůcek II.stupeň p.Štáfek

9,00–10,00 Vybírání audio – video pomůcek I.stupeň p.Štáfek

od 10,15 Odevzdávání učebnic – 2. – 5.tř.


do 14,00 Vrátit metodické příručky a pomůcky do kabinetů učitelé správci kab.

25.6. od 10,15 Odevzdávání učebnic – 6. – 9.tř.


26.6. 10,00–12,00 Rozloučení se školním rokem – II.stupeň


(Městské divadlo Chomutov)

27.6. 10,00–12,00 Rozloučení se školním rokem – I.stupeň – v TV


do 13,00 Předložit vysvědčení s uzavřeným


třídním výkazem + katalogové listy TU ZŘŠ

Odevzdat dokumentaci odcházejících žáků TU ZŘŠ

U oprav. zk. písemné sdělení o termínu konání


Zapsat poučení o BOZ o prázdninách do TK !!! TU

Vyklidit šatny (kytky odnést domů) TU

Odevzdat uzavřenou TK TU ZŘŠ

Odevzdat svázané ŽK TU ZŘŠ

Napsat prázdninové adresy – formulář ve sborovně učitelé

Odevzdat peníze za zničené, ztracené učebnice TU p.Frelichová

28.6. 7,45 Fotografování pedagogického sboru


8,15 – 9,00 Zakončení školního roku, rozdání vysvědčení TU

do 10,00 Nevydané vysvědčení odevzdat TU ZŘŠ

10,30–13,00 Výdej obědů ve školní jídelně


do 14,00 Odevzdat klíče od školy se jmenovkou učitelé p.Frelichová