Soutěže ve vybíjené 2015

Autor David Podskalan. Fotogalerie vytvořena před třemi roky.