4. 3.Informace k zápisu 2018

Olympiáda na Zahradní -celoškolní projekt

Autor David Podskalan. Fotogalerie vytvořena před dvěma roky.