12. 9.Omlouvání žáků po telefonu na číslo 731 506 038

 • uvést jméno, třídu a důvod absence
   

Platby v jídelně

 • Upozornění,

   změna č. účtu !    Bankovní účet pro platbu stravného :           115 – 7782800257 / 0100 
   

 • od    6 do 10 let….….…..550,–Kč,
 • od  11 do 14 let ............  600,–Kč,
 • od  15 let ........................650,–Kč
 • Stravné činí : od 6 do 10 let 23 Kč, od 11 do 14 let 25 Kč, od 15 let 27 Kč
 • Výdej obědů se provádí formou stravovacích karet, za kterou strávník zaplatí 40,– Kč, nebo stravovacích čipů v ceně 115,– Kč. Po ukončení stravování a vrácení neporušené karty nebo čipu je tento poplatek vrácen strávníkovi.

 • Příklad na zvýšení stravného : Žák se stravuje ve školní jídelně od září 2018, v srpnu 2019 mu bude 11 let a proto bude od září zařazen do vyšší cenové kategorie. Cena stravného činí 25 Kč. (Dle Sbírky zákonů č.107/2005 o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.)
 • školní rok 2018 / 2019 od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.
 •  Platby na účet 115 – 7782800257 / 0100 musí přijít na účet školy vždy do 20 dne předchozího měsíce (např. platba na říjen do 20.9. atd.).
 • Pokud nebudou platby zaslány na účet včas, nebude mít strávník nárok na oběd.

Dále je nutné uvádět do zprávy pro příjemce: variabilní symbol, jméno strávníka – stravné (není někdy shoda jména majitele účtu a strávníka), aby bylo možné příslušnou platbu správně zařadit.

Vyúčtování plateb (přeplatků), zasíláme 2 x ročně (prosinec a červen).