Mimořádné opatření – používání ochranných prostředků dýchacích cest ve škole

před měsícem

Vážení rodiče, 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020–44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor (např. FFP2/KN 95) nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) nebo zdravotnická obličejová maska (dle normy ČSN EN 14683+AC), které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení).

Při vstupu do budovy školy je nutné mít tyto ochranné prostředky nasazené. Opatření se týká všech osob včetně žáků.

Děkujeme za pochopení a dodržování tohoto mimořádného opatření.

Mgr. Libuše Slavíková, ředitelka školy

Stravování ve školní jidělně

před třemi měsíci

obedyjidelna

Informace

před třemi měsíci

Vážení rodiče,

v souladu s opatřením MŠMT (Opatření obecné povahy – Č. j.: MSMT-46545/2020–1) bude pololetní výpis z vysvědčení předán žákům 3. až 9. tříd při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Třídní učitelé Vás budou do 28. 1. 2021 informovat o výsledcích vzdělávání v jednotlivých předmětech.

Děkujeme za pochopení

Informace pro žáky školy

před čtyřmi měsíci

Od 4. ledna 2021 bude škola fungovat v režimu distanční výuky. Výjimkou je přípravná třída a  žáci 1. a 2. tříd, kteří budou chodit do školy prezenčně. Žáky 1. tříd a přípravné třídy si budou třídní učitelky vyzvedávat před školou v 7.45 hod., žáky 2. tříd v 7.55 tamtéž. Vyučování bude končit v 11.55 hod. Družina bude v provozu od 7.00 – 17.00 hod.

Materiály pro distanční výuku si mohou žáci vyzvedávat od úterý 5. 1. 2021 od 8.00 hod.

 Strávníci, kteří platí obědy trvalým příkazem a nemají o stravování během DV zájem, si obědy sami odhlásí na www.strava.cz (do 31. 12. 2020, doporučujeme prozatím odhlásit obědy na první lednový týden). Žáci přípravné, 1. a 2. třídy se stravují ve školní jídelně beze změny. Žáci na DV, kteří o obědy ze školní jídelny zájem mají, si je mohou vyzvedávat do vlastních nádob od 12.30 do 14.15(vstup do jídelny bude v tuto dobu umožněn i za účelem placení obědů).

 

 

Výuka od 4. ledna podle nového PES režimu

před čtyřmi měsíci

pes1

Vánoční přání

před čtyřmi měsíci

prani2020-nahled Na konci tohoto nelehkého rouškoroku bychom chtěli poděkovat všem rodičům, žákům a učitelům za jejich nasazení a odvedenou práci. Připojujeme přání poklidných vánočních svátků a šťastného vykročení do roku nového.

Výuka od 4. ledna 2021

před čtyřmi měsíci

Žáci prvního stupně a žáci devátých tříd budou i nadále chodit do školy prezenčním způsobem.

Výuka na druhém stupni bude pokračovat rotačním způsobem (střídání po týdnu).

Dne 4. ledna tedy přijdou do školy třídy: 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. B.

Třídy 6. C, 7. C, 8. A, 8. C – se budou vzdělávat distančně.

Informace pro strávníky

před čtyřmi měsíci

Obědy ve dnech 21. a 22. prosince 2020 budou automaticky odhlášeny. Pokud vznikne na účtu strávníka přeplatek, budou peníze zaslány na příslušný účet. Obědy na 4. ledna 2021 budou strávníkům platícím zálohově (trvalé příkazy) přihlášeny automaticky. Všichni ostatní si musí obědy sami přihlásit. V případě jakýchkoli dalších dotazů kontaktujte p. Lechovou (tel. 474 659 326).