12. 9. – Jazykové přípravné kurzy pro žáky na adrese http://www.medou.cz/

12. 9.Omlouvání žáků po telefonu na číslo 731 506 038

  • uvést jméno, třídu a důvod absence

Školní knihovna

Školní knihovna je otevřena pro žáky školy :

  • Po: 13,00 – 13,45
  • Út: 7,15 – 8,00 a 13,00 – 13,45
  • Čt: 13,00 – 13,45

Vedoucí knihovny na škole je Mgr.PRIMASOVÁ Miroslava.

Školní knihovna je součástí kulturně – mediální místnosti školy. Otevřena je pondělí až čtvrtek, hodinu před a po skončení vyučování. Knihovna obsahuje asi 1000 svazků knih, které jsou rozděleny podle žánrů. V letošním roce byla knihovna dovybavena počítačem s připojením na internet. Byly zakoupeny CD-romy vzdělávacího i zábavného charakteru. Žáci tak mají možnost denně do knihovny docházet a pracovat i na počítači. Knihovna slouží převážně dětem z 1.stupně naší školy. Starší děti zřejmě více využívají služeb městské knihovny. Celoroční poplatek za půjčovné knih a za přístup na počítač s připojením na internet je 30,–Kč, z kterých se pořizují nové knihy a CD-romy. Největší zájem mezi dětmi je o encyklopedie a hry na počítači.