• Sběrový týden 18.-22.3. sbíráme papír a víčka vše nutné svázat
  • Soutěž o nejhezčí kraslici končí 15.4.

18. 3.PONOŽKOVÝ DEN 21.3. na každou nohu jinou ponožku

26. 2. – info Zápis do 1. třídy

SMART Table – interaktivní stůl pro 1.stupeň

Od 1.9.2014 mohou vyučující školy se žáky využívat při výuce interaktivní stůl SMART Table, který plně vyhovuje požadavkům na efektivní způsob výuky (práce v malých skupinách, řešení problémů). SMART Table pomáhá zapojovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výhodou je intuitivní ovládání, které děti rychle pochopí a hravá forma digitálních učebních materiálů, která podněcuje představivost a zvídavost.

SMART Table je skvělým nástrojem pro výuku, a proto jsme rádi, že jsme ho mohli na školu zakoupit.

Velký dík patří Hospodářské a sociální radě Chomutovska, která podpořila nákup tohoto zařízení částkou 50 000,– korun.

SMART Table byl slavnostně uveden do provozu 1.9.2014 za přítomnosti Bc. Martina Kloudy (náměstek primátora), pana Josefa Burdy (zástupce firmy AV Media – dodavatel zařízení), Mgr. Libuše Slavíkové (ředitelka školy), Mgr. Miroslavy Primasové a rodičů dětí z přípravné třídy.