21. 10.Ukončení karantény:

Přípravná třída – 21. 10. (do školy půjdou 22. 10.)

1. A - 22. 10. (do školy půjdou 25. 10.)

4. C – 22. 10. (do školy půjdou 25. 10.)

Akce na tento měsíc

P l á n ú k o l ů n a m ě s í c – ú n o r – 2 0 2 0
Den Hodina Ú k o l Zajistí Odevzdat
3. – 7.2.
Jarní prázdniny TU


(čerpání samostudia, dovolené)


13.2. 11,10–12,50 Beseda s ŠPP – 8.B + TU TU

18.2. 12,05–13,45 Recitace – školní kolo pro 2. – 5.tř. p.Mašková, Bauerová

20.2. 11,10–12,50 Beseda s ŠPP – 8.B + TU TU

21.2.
Okresní kolo OL – AJ

25.2. 11,10–12,50 Beseda s ŠPP – 8.C + TU TU
do 28.2.
Kontrola a potvrzení přihlášek na SŠ p.Baschová
do 28.2.
odevzdat zápisy z MS + PK vedoucí p.Baschová
do 28.2.
poučení žáků na 2.pololetí TU

28.2. do 8,15 Odevzdat přesčasovou práci a dohody o práci učitelé p.Popelka


v zájmových útvarech (10.2. – 28.2.2020)