Platby v jídelně

Informace k ceně obědů od 1. 9. 2021.

Bankovní účet pro platbu stravného : 115 – 7782800257 / 0100,  (variabilní symbol zůstává stejný)

  • od    6 do 10 let    600 Kč
  • od   11 do 14 let   650 Kč 
  • od  15 let  a více   700 Kč
  • Stravné činí od 6 do 10 let 25 Kč, od 11 do 14 let 27 Kč od 15 let a více 29 Kč .
  •   Výdej obědů se provádí formou stravovacích karet, za kterou strávník zaplatí 40,– Kč, nebo stravovacích čipů v ceně 115,– Kč. Po ukončení stravování a vrácení neporušené karty nebo čipu je tento poplatek vrácen strávníkovi.
  • Příklad na zvýšení stravného : Žák se stravuje ve školní jídelně od září 2021, v srpnu 2022 mu bude 11 let a proto bude od září zařazen do vyšší cenové kategorie. Cena stravného činí 27 Kč. (Dle Sbírky zákonů č.107/2005 o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.)
  • Školní rok 2021 / 2022 od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.
  •  Platby na účet 115 – 7782800257 / 0100 musí přijít na účet školy vždy do 20 dne předchozího měsíce (např. platba na říjen do 20.9. atd.).
  • Pokud nebudou platby zaslány na účet včas, nebude mít strávník nárok na oběd.

Dále je nutné uvádět do zprávy pro příjemce: variabilní symbol, jméno strávníka – stravné (není někdy shoda jména majitele účtu a strávníka), aby bylo možné příslušnou platbu správně zařadit.

Vyúčtování plateb (přeplatků), zasíláme 2 x ročně (prosinec a červen).