21. 10.Ukončení karantény:

Přípravná třída – 21. 10. (do školy půjdou 22. 10.)

1. A - 22. 10. (do školy půjdou 25. 10.)

4. C – 22. 10. (do školy půjdou 25. 10.)

Přjímačky SŠ 2022

Jednotná přijímací zkouška 2022

Tiskopisy přihlášek na střední školy

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tohoto tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu.

Musí se jednat o tiskopis aktuální. Staré tiskopisy (používané do školního roku 2016/2017) nelze použít. Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče (a příp. zákonného zástupce). Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí.

Tiskopisy přihlášek na SŠ

Denní forma vzdělávání (s růžovým podtiskem)  [PDF, 267 kB]
Je určena pro přihlašování uchazečů do denní formy vzdělávání ve dvouletých a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou (dále jen MZ) a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s MZ v případech, kdy u nich není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního v denní formě vzdělávání u výše uvedených oborů vzdělání i ke zkrácenému studiu.


Obory vzdělání s talentovou zkouškou (s modrým podtiskem)  [PDF, 192 kB]
Slouží pro přihlašování uchazečů na všechny formy vzdělávání v oborech vzdělání středních škol s výučním listem, v oborech vzdělání středních škol s MZ i v oborech vzdělání konzervatoří, kde je rámcovým vzdělávacím programem předepsána povinná talentová zkouška.
 

Formuláře přihlášek ve formátu XLS jsou ke stažení také na stránkách MŠMT.

 

Ke stažení:

Informace o přijímacím řízení 2021–2022 (PDF)

Informace o termínech (PDF)