21. 10.Ukončení karantény:

Přípravná třída – 21. 10. (do školy půjdou 22. 10.)

1. A - 22. 10. (do školy půjdou 25. 10.)

4. C – 22. 10. (do školy půjdou 25. 10.)

Informace k průběhu distančního vyučování v období 14. – 23. října 2020

před jedním rokem

  1. Distanční výuka je dle zákona č. 561/2004 Sb. pro žáky školy povinná
  2. Žáci budou hodnoceni. 
  3. Žáci I. stupně se řídí pokyny třídních učitelek, žáci II. stupně postupují dle pokynů vyučujících jednotlivých předmětů (mohou používat aplikaci Microsoft Teams, přičemž začátek hodin probíhajících formou videohovorů se shoduje s běžným rozvrhem hodin, pozor – pouze některé hodiny budou probíhat touto formou). 
  4. Termíny pro odevzdání prací jsou stanoveny takto: žáci osmých a devátých ročníků – v pátek 16. října a v pátek 23. října, vždy do 14.00 hod. Žáci šestých a sedmých ročníků – pátek 23. října do 14.00 hod. 
  5. V době distanční výuky bude probíráno pouze základní učivo dle ŠVP s důrazem na upevňování dovedností a znalostí v jednotlivých předmětech. Učivo výchovného charakteru bude zredukováno do podoby minimalizovaných výstupů. 
  6. Konzultace, elektronická komunikace a další aktivity spojené s vyučováním probíhají v čase běžné pracovní doby, tedy 7.30 – 15.00 hod. 
  7. Tištěnou formu zadání si mohou žáci vyzvednout ve škole vždy od 9 – 12 hod. (8. – 9. ročník od středy 14. října, 6. – 7. ročník od pondělí 19. října)

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Přidávání komentářů bylo zakázáno.