16. 10.Přerušení provozu školní jídelny.

Od 19.10. – do 30.10.2020 bude školní jídelna úplně mimo provoz pro nízký počet strávníků. V této době budou všem strávníkům obědy automaticky odhlášeny.

Obědy od 2.11.2020 si musí každý strávník objednat sám přes internet (www.strava.cz) nebo telefonicky na čísle školní jídelny 474 659 326.

Děkujeme za pochopení.

 

                                                             Mgr.Libuše Slavíková

13. 10.od 14.10. škola pro žáky uzavřena – distanční výuka

Distanční výuka

před třemi dny

od 14.10. škola pro žáky uzavřena – distanční výuka

Ošetřovné

před čtyřmi dny

Pozor – nevydáváme potvrzení o uzavření školy pro ošetřovné. Toto bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí pečovat o dítě z důvodu uzavření školy, které předloží zaměstnavateli.

Vyjádření školy k rodičům

před šesti dny

Vážení rodiče, od 14. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Žáci jsou povinni se vzdělávat distanční formou výuky. Od tohoto data je přerušen provoz školní družiny. Školní jídelna zůstává v provozu. Obědy je možné odebírat v době od 11.30 – 12.00 (první stupeň), 12.00 – 12.30 (žáci 6. a 7. tříd) a od 12.30 – 13.00 (žáci 8. a 9. tříd). Vzhledem k nutnosti dodržovat protiepidemická opatření budou obědy ve dnech 14. 10. – 23. 10. 2020  vydávány do jídlonosičů (vlastních). 

Pokud nemáte o tuto formu stravování zájem, nezapomeňte obědy ODHLÁSIT (pokud možno co nejrychleji).

Děkuji za pochopení                                   

Mgr. Libuše Slavíková, ředitelka školy

Informace k průběhu distančního vyučování v období 14. – 23. října 2020

před šesti dny

  1. Distanční výuka je dle zákona č. 561/2004 Sb. pro žáky školy povinná
  2. Žáci budou hodnoceni. 
  3. Žáci I. stupně se řídí pokyny třídních učitelek, žáci II. stupně postupují dle pokynů vyučujících jednotlivých předmětů (mohou používat aplikaci Microsoft Teams, přičemž začátek hodin probíhajících formou videohovorů se shoduje s běžným rozvrhem hodin, pozor – pouze některé hodiny budou probíhat touto formou). 
  4. Termíny pro odevzdání prací jsou stanoveny takto: žáci osmých a devátých ročníků – v pátek 16. října a v pátek 23. října, vždy do 14.00 hod. Žáci šestých a sedmých ročníků – pátek 23. října do 14.00 hod. 
  5. V době distanční výuky bude probíráno pouze základní učivo dle ŠVP s důrazem na upevňování dovedností a znalostí v jednotlivých předmětech. Učivo výchovného charakteru bude zredukováno do podoby minimalizovaných výstupů. 
  6. Konzultace, elektronická komunikace a další aktivity spojené s vyučováním probíhají v čase běžné pracovní doby, tedy 7.30 – 15.00 hod. 
  7. Tištěnou formu zadání si mohou žáci vyzvednout ve škole vždy od 9 – 12 hod. (8. – 9. ročník od středy 14. října, 6. – 7. ročník od pondělí 19. října)

Organizace podzimních prázdnin 2020

před týdnem

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na dny 26. a 27. října volno pro žáky základních škol. V tyto dny bude škola kompletně uzavřena.

Ve středu je státní svátek – 28. říjen Den vzniku samostatného Československého státu. Následují podzimní prázdniny  – 29. a 30. říjen.

Informace pro rodiče - výuka v nouzovém stavu

před týdnem

V týdnu od 12. – 16. října 2020 se budou žáci osmých a devátých ročníků vzdělávat distančně (do školy se vrátí v pondělí 19. října). Nebudou tedy docházet do školy, ale zůstanou doma a budou plnit zadané úkoly dle pokynů učitelů.

Výuka proběhne buď

  • on-line formou (videohovory),
  • nebo bude práce zadána e-mailem (zadání si bude možno vyzvednout i ve škole).

Zadanou práci budou žáci odevzdávat, nejpozději však v pátek 16. 10. do 14.00 hod. Mohou využít elektronickou komunikaci, nebo odevzdat v označených deskách (příjmení, třída) na vrátnici školy.

Žáci mohou využít školní jídelny, ale pouze v době od 11.30 – 12.00 hod.

Distanční výuka je dle zákona č. 561/2004 pro žáky školy povinná a bude hodnocena.

Mezinárodní den seniorů

před třemi týdny

120285415-3408533425899699-2788452985626138054-n-nahled 120356981-329798621445363-3822042512338304273-n-nahled 120422659-612532469441755-5597783796399983605-n-nahled Mezinárodní den seniorů se každoročně slaví 1. října. Jde o svátek, který by měl zvyšovat povědomí o problémech, které seniory trápí. Je to ale také den, kdy bychom si měli připomenout, jak užiteční a nenahraditelní senioři pro společnost jsou. Letos jsme se zapojili do akce Děti malují seniorům k svátku. S dětmi jsme o důležité roli seniorů v našem světě mluvili, namotivovali je k tvoření, a mohli jsme tak do Domova seniorů na Písečné odnést přes 200 (!) půvabných přáníček, která děti vytvořily s láskou pro všechny babičky a dědečky. Doufáme, že potěší!

Vernisáž - 2. světová válka

před měsícem

119043047-641302903187503-5084916990276922859-n-kopirovat-nahled 119045415-1727790347378573-2063637626949354862-n-kopirovat-nahled 119063330-617029132346866-8274762265408196499-n-kopirovat-nahled 119071328-756548471805725-2573984025898848784-n-kopirovat-nahled

 

 

 

 

 

Přinášíme fotografie z dnešní slavnostní vernisáže výstavy v chomutovské galerii Lurago (9.9.- 26.9.2020). 

119041445-1002637603532361-1368271923878418311-n-kopirovat-nahledExpozice připomíná 75. výročí konce 2. světové války a její součástí jsou žákovské výtvarné práce, které vznikly v rámci soutěže Nezapomeneme. V městském kole soutěže byly oceněny 4 práce žáků naší školy – Natky P., Bětky H., Kuby Š. a Matyáše R. Gratulujeme! Vyhlášení na celostátní úrovni proběhne příští týden na půdě Univerzity Karlovy v Praze, ale už teď jsme neskonale pyšní, protože Matyášův obraz Sevření se stal tváří celé přehlídky a mimo jiné v podobě banneru visí na budově pražského Karolina. Mezi oceněnými bynavíc měla být ještě jedna práce naší žákyně. To je prostě úžasné! Uspěli jste v konkurenci stovek vrstevníků (ze základních, ale i základních uměleckých škol). Jste skvělí! Poděkování patří všem, kteří se navzdory bláznivé koronadobě do soutěže zapojili a ukázali, jak skvělé žáky naše škola má.

Všechny fotky