JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  • na 4leté obory – 8.6.
  • na víceletá gymnázia – 9.6.
  • náhradní termín – 23.6.

Domácí práce pro 1. třídy - do 10. 6 .

před čtyřmi hodinami

Domácí práce 1. třídy – do 10. 6

Teams ve 3.C

včera

Žáci ze 3. C se během karantény zdokonalují v počítačové gramotnosti. Naučili se pracovat s Microsoft Teams, kde se společně potkáváme online, posílají paní učitelce samostatné práce, úkoly, píší diktáty, DSM…, testy vypracovávají v Socrativ, soutěží v Kahoot, ale úplně nejraději mají Book Creator, ve kterém společně vytvořili od začátku karantény  přes desítku knih. Poslední knihu na téma „Můj život v době karantény“ se můžete podívat na tomto odkazu. 

https://read.bookcreator.com/…YCw

Harmonogram výuky na 2. stupni - důležité!!

před třemi dny

Skupinové setkávání vyučujících s žáky 2. stupně, kteří projevili zájem o pravidelnou osobní přítomnost ve škole, bude probíhat od 8.6.2020 dle následujícího harmonogramu:

  • ÚTERÝ (9., 16. a 23.6.) 6.A 7.A 8.A 9.A (pro žáky těchto skupin lze na tyto dny objednat oběd ve školní jídelně – viz další informace*)
  • STŘEDA (10., 17., 24.6.) 6.B 7.B 8.B 9.B (pro žáky těchto skupin lze na tyto dny objednat oběd ve školní jídelně – viz další informace*)
  • ČTVRTEK (11., 18., 25.6.) 6.C 7.C 8.C 9.C (pro žáky těchto skupin lze na tyto dny objednat oběd ve školní jídelně – viz další informace*)

Žáci vstupují do školy hlavním vchodem pod dohledem vyučujícího v 8,15, odcházejí po skončení setkání (6. a 7. roč. ve 12,30 a 8. a 9. roč. ve 12,55). Náplní setkání budou konzultace s vyučujícími jednotlivých naukových předmětů.

V období od 8. 6. do 18. 6. si žáci (včetně těch, kteří se nepřihlásili k pravidelné docházce) mohou prostřednictvím třídních učitelů sjednat individuální konzultaci s konkrétním vyučujícím. 

V odůvodněných případech si konzultaci s konkrétním žákem (i pokud není přihlášen k pravidelné docházce) vyžádá vyučující. Týká se to zejména žáků, u kterých chybí podklady k závěrečnému hodnocení.

Při 1. vstupu do školy je nutné, aby žák odevzdal vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ke stažení na webu školy, na školním Facebooku, vytištěné k vyzvednutí ve škole).

S sebou si žák vždy přinese roušku, podklady z domácí výuky (vypracované pracovní listy, sešit se zápisky apod.), psací potřeby, přezůvky.

Organizace odevzdávání učebnic, žákovských knížek, vyklízení skříněk, odevzdání klíčů od skříněk a předání závěrečného vysvědčení bude upřesněna.

*Obědy nutno předem objednat

  • telefonicky na tel. čísle 474659326
  • emailem – lechova@2zscv.cz
  • či osobně každý všední den od 7. 15h do 8. 15h. ve školní jídelně.

Platí pouze pro žáky přihlášené ke skupinovému setkávání a jen na den, kdy skupinová konzultace dané třídy probíhá.

Matematika - testy Cermat pro obě skupiny 9. tříd 1.6. 2020

před čtyřmi dny

1. skupina

2. skupina

řešení slovní úlohy na šedé a bílé čtverce https://www.youtube.com/watch?…

Domácí úkoly - 2. stupeň - 11. týden - zadání

před čtyřmi dny

Tisk DÚ pro žáky 2. stupně VÝHRADNĚ V PONDĚLÍ A V ÚTERÝ OD 9.30 DO 11 HODIN. Vyzvedávání tištěných materiálů pro žáky 1. stupně bude probíhat pouze PO DOMLUVĚ S TŘÍDNÍ UČITELKOU v konkrétní smluvenou dobu. 

Domácí úkoly pro 2.B - 2.-8.6. 2020

před čtyřmi dny

Domácí úkoly pro 2.B – 2.-8.6. 2020

Domácí úkol pro přípravnou třídu - 10. úkol

před čtyřmi dny

Domácí práce přípravná třída – úkol č. 10

V tištěné podobě si úkoly  můžete vyzvednout v úterý  2.6.2020 od 10,00–11,00 ve škole.  tř. učitelka

Domácí úkoly - 2. stupeň - 10. týden - řešení

před týdnem