12. 9.Omlouvání žáků po telefonu na číslo 731 506 038

  • uvést jméno, třídu a důvod absence
     

Ranní rozcvička- přípravná třída

před třemi dny

Pišqworky 2019

před pěti dny

img-20191105-084937-copy-nahled img-20191105-084947-copy-nahled img-20191105-093437-copy-nahled img-20191105-111415-copy-nahled

 

 

 

 

 

Naše škola vyslala na oblastní kolo Pišqworek dva týmy v kategoriích 6–7 třída a 8–9 třída. Obě družstva bojovala jako lvi a dokázala, že i proti týmům ze středních škol se dokáží prosadit. Ze 17. týmů účastnících se turnaje na Gymnáziu Chomutov naši pišqworkáři obsadili devá'táci 5–8 místo, když nestačili v play off na tým Gymnázia Chomutov. I tak se jedná o obrovský úspěch.

Všechny fotky

Důvody stávky pracovníků školy

před týdnem

Vážení rodiče,

ve středu 6. 11. 2019 zůstane škola pro vaše děti uzavřená. V provozu nebude ani školní družina. Většina pedagogů se totiž přihlásila ke stávce vyhlášené ČMOS ČR. Cítíme povinnost seznámit vás s našimi pohnutkami. Mediálně propíraná tahanice o nicneříkající dvě procenta není hlavním ani jediným důvodem, proč jsme se takto rozhodli. Svou stávkou chceme upozornit na mnohem hlubší problémy, které se vrší dlouhodobě a zcela nepochybně mohou vyústit v kolaps celého vzdělávacího systému.

Školství se zmítá ve víru zcela nekoncepčních změn a mnohdy protichůdných vizí. Pro každou novou vládu je vzdělávání jasnou prioritou, ovšem se železnou pravidelností vždy jen ve fázi předvolebních kampaní. Velkorysé sliby končí kdesi ve ztracenu. Navyšování platů, velmi opatrné a plné kompromisů, je veřejnosti dokládané statistikami a tabulkami, které mají s realitou velmi málo společného. Byrokratická zátěž v rozporu s plány politiků strmě narůstá a tzv. papírování nabralo doslova obludnou podobu.

Na učitele se valí nové a nové povinnosti, pod jejichž tíhou mohou jen těžko naplňovat své původní poslání, tj. vzdělávat kvalitně vaše děti. Mizerné postavení učitelů ve společnosti, despekt ze strany veřejnosti na jedné straně a velmi vysoké očekávání na straně druhé, tristní platové podmínky, narůstající procento extrémně problémových žáků a nespolupracujících rodičů, to jsou nejčastější důvody, proč zkušení a skvělí kantoři odcházejí působit do jiných zaměstnání.

Citelně chybí učitelé s potřebným vzděláním a vhodnou aprobací. Značná část učitelů je v důchodovém věku a mladí absolventi pedagogických fakult ze škol po několika měsících praxe utíkají, nebo dokonce učit ani nezačnou. Diskutovaná inkluze byla zavedena překotně, problémy s ní spjaté se řeší za pochodu a na úkor samotných dětí. Důležitým aspektem našeho rozčarování ze stávající situace jsou v neposlední řadě i specifika místa, kde spolu s vámi žijeme a působíme jako učitelé. Narůstá zde procento zcela nefunkčních rodin, chybí zájem rodičů o vzdělání a profesní budoucnost svých dětí. Řešíme záškoláctví podporované rodiči, agresivitu slovní i fyzickou, pokřivené morální principy. Komunikace se zákonnými zástupci je mnohdy extrémně komplikovaná a náročná. Jsme si vědomi, že náš vstup do stávky způsobil problém zejména rodičům, kteří pracují, přistupují k výchově a péči o své děti zodpovědně a absolutně nepatří do výše zmíněné skupiny.

Vám především je adresován tento dopis a vás bychom chtěli požádat o pochopení a ideálně podporu našeho postoje a našich snah. Bojujeme o budoucnost našeho školství, o budoucnost našich dětí. A nechceme si připustit, že je to boj s větrnými mlýny.

Děkujeme. Pedagogičtí pracovníci ZŠ Chomutov, Zahradní 5265

Stávka pedagogických pracovníků

před týdnem

stavka-copy

Únik z totality - 6.c

před třemi týdny

20191024-105741-hdr-copy-nahled 20191024-111026-hdr-copy-nahled Zanedlouho si i u nás ve škole připomeneme významné výročí Sametové revoluce. Dnes se 6.C vydala do chomutovského muzea zjistit, jaká tu koncem osmdesátých let panovala atmosféra a jak ‚to‘ vlastně vypuklo. Na netradičně pojaté výstavě Chomutovsko v listopadu ‚89 aneb Únik z totality se stali aktéry únikové hry, hledali stopy a indicie, luštili rébusy a hádanky, aby si pak jako úspěšní řešitelé symbolicky zacinkali klíči na 'Národní třídě‘.

I když byli zatím nejmladšími návštěvníky výstavy, s úkoly se popasovali se ctí a odnesli si vedle informací zajímavý zážitek.

Všechny fotky

Bezpečný pes – V. A

před třemi týdny

20191017-083331-copy-nahled 20191017-084041-copy-nahled 17. října jsme měli super besedu o roztomilém psu. Dozvěděli jsme se, jak se máme ke psům chovat, jak se s ním máme seznámit, ale jak se chovat i v případě napadení. Naučili jsme se poznávat, co pes svým tělem říká – jeho mimiku. Dostali jsme důležité instrukce o psech, které nedodržují ani někteří dospělí. Také jsme říkali, co víme my a pak přišly ještě otázky. Nakonec jsme si pohladili fenku jménem Amálka. Byla to skvělá hodina se psem.

Všechny fotky

5.A a smajlíci

před měsícem

20190925-115443-copy-nahled 20190925-115455-copy-nahled 20190925-115508-copy-nahled 20190925-115520-copy-nahled

 
 
 
 

 

  

Třída 5. a se podílela na projektu ŽP – Smajlíci. Snažili jsme se.

Šesté třídy - seznamovací pobyt

před měsícem

20191002-175529-hdr-copy-nahled img-20191002-wa0005-copy-nahled received-1212284622290080-copy-nahled received-2456095354658166-copy-nahled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šesťáci se tento týden stmelovali na Svahové. Prostřednictvím her, soutěží a společných zážitků vylepšovali vzájemné vztahy a poznávali se se svými novými třídními učitelkami. Zažili jsme spoustu legrace a překvapení a my „třídní“ J. Vošická, M. Svejkovská a M. Moravcová musíme pochválit naše nové žáky za epes rádes začátek společné cesty druhým stupněm. Moc děkujeme duším stmelováků K. Homolové a K. Mejstříkové ze Školního poradenského pracoviště za perfektní program a organizaci pobytu a Horskému hotelu Svahová za příjemné zázemí. Užili jsme si to! ;)

Všechny fotky