7. 12. – Informace o přijímacích zkouškách na SŠ Přijímací zkoušky 2021

Zápis 2021

před desíti hodinami

Formulář k on-line zápisu bude zpřístupněn na stránkách školy od 1. dubna 2021.

Mimořádné opatření – používání ochranných prostředků dýchacích cest ve škole

před desíti hodinami

Vážení rodiče, 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020–44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor (např. FFP2/KN 95) nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) nebo zdravotnická obličejová maska (dle normy ČSN EN 14683+AC), které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení).

Při vstupu do budovy školy je nutné mít tyto ochranné prostředky nasazené. Opatření se týká všech osob včetně žáků.

Děkujeme za pochopení a dodržování tohoto mimořádného opatření.

Mgr. Libuše Slavíková, ředitelka školy

Stravování ve školní jidělně

před čtyřmi týdny

obedyjidelna

Informace

před měsícem

Vážení rodiče,

v souladu s opatřením MŠMT (Opatření obecné povahy – Č. j.: MSMT-46545/2020–1) bude pololetní výpis z vysvědčení předán žákům 3. až 9. tříd při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Třídní učitelé Vás budou do 28. 1. 2021 informovat o výsledcích vzdělávání v jednotlivých předmětech.

Děkujeme za pochopení

Informace pro žáky školy

před měsícem

Od 4. ledna 2021 bude škola fungovat v režimu distanční výuky. Výjimkou je přípravná třída a  žáci 1. a 2. tříd, kteří budou chodit do školy prezenčně. Žáky 1. tříd a přípravné třídy si budou třídní učitelky vyzvedávat před školou v 7.45 hod., žáky 2. tříd v 7.55 tamtéž. Vyučování bude končit v 11.55 hod. Družina bude v provozu od 7.00 – 17.00 hod.

Materiály pro distanční výuku si mohou žáci vyzvedávat od úterý 5. 1. 2021 od 8.00 hod.

 Strávníci, kteří platí obědy trvalým příkazem a nemají o stravování během DV zájem, si obědy sami odhlásí na www.strava.cz (do 31. 12. 2020, doporučujeme prozatím odhlásit obědy na první lednový týden). Žáci přípravné, 1. a 2. třídy se stravují ve školní jídelně beze změny. Žáci na DV, kteří o obědy ze školní jídelny zájem mají, si je mohou vyzvedávat do vlastních nádob od 12.30 do 14.15(vstup do jídelny bude v tuto dobu umožněn i za účelem placení obědů).

 

 

Výuka od 4. ledna podle nového PES režimu

před dvěma měsíci

pes1

Vánoční přání

před dvěma měsíci

prani2020-nahled Na konci tohoto nelehkého rouškoroku bychom chtěli poděkovat všem rodičům, žákům a učitelům za jejich nasazení a odvedenou práci. Připojujeme přání poklidných vánočních svátků a šťastného vykročení do roku nového.

Výuka od 4. ledna 2021

před dvěma měsíci

Žáci prvního stupně a žáci devátých tříd budou i nadále chodit do školy prezenčním způsobem.

Výuka na druhém stupni bude pokračovat rotačním způsobem (střídání po týdnu).

Dne 4. ledna tedy přijdou do školy třídy: 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. B.

Třídy 6. C, 7. C, 8. A, 8. C – se budou vzdělávat distančně.