• Název projektu: Využíváme ICT ve výuce
 • Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0012
 • Příjemce: Bezpečnostně právní akademie, Plzeň, s.r.o., střední škola
 • Partneři: 49 základních a středních škol
 • Rozpočet: 27,7 mil. Kč
 • Realizace: listopad 2014 – červenec 2015

Obsah projektu:

Projekt se zaměřuje na vzdělávání pedagogických pracovníků (zvýšení a rozšíření kompetencí) v oblasti používání nových ICT technologií se specifickým zaměřením na praktické využití ve výuce. Realizací projektu dojde k prohloubení a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a rozvoje znalostního kapitálu, vytvoření produktů pro DVPP po celé České republice a jejich provázání na aktuální trendy v oboru ICT.

Projekt vychází z nových poznatků o učení dospělých a využívá inovační vizualizované a interaktivní formy vzdělávání. Projekt je přímo zaměřen na průnik poznatků z teorie do praxe. Záměr projektu vychází z výsledků řady nezávislých šetření (závěry ČŠI, EU, OECD atd.).

Projekt je rozdělen do 3 klíčových aktivit, zaměřujících se na koučink, mentoring a podporu pedagogických a vedoucích pracovníků škol, na DVPP k integraci ICT do výuky a na evaluaci tohoto procesu.

Hlavní výstupy:

 • Přes 691 proškolených pedagogických pracovníků
 • 6 vzdělávacích kurzů akreditovanýchv rámci systému DVPP:
 • Moderní trendy ve využití ICT ve výuce
 • Praktické využití dotykových zařízení ve výuce
 • ICT v oborových didaktikách
 • Základy cloudových řešení
 • Sociální sítě a online komunita
 • Rozvoj dovedností pomocí ICT
 • webová platforma pro sdílení a výměnu zkušeností, studijních materiálů a e-learning