ID datové schránkyfxixbuz
AdresaZákladní škola Chomutov, Zahradní 5265, 43004
IČO 46789677
Jménopozicetelefonemail
Mgr. Libuše SLAVÍKOVÁředitelka474 650 713slavikova@2zscv.cz
Mgr. Jiří POPELKAzástupce ředitele474 650 166popelka@2zscv.cz
Mgr. Jiří HNILIČKAzástupce ředitele474 650 166jirihnilicka@2zscv.cz
Věra ČMEJRKOVÁekonomka474 650 166cmejrkova@2zscv.cz
Irena RIEGEROVÁvedoucí ŠJ474 659 326 jidelna@2zscv.cz


Vnitřní oznamovací systém

jako povinný subjekt podle zákona o ochraně oznamovatelů provozujeme vnitřní oznamovací systém. Informace o způsobech oznamování a vstup do něj naleznete na

https://app.whispero.eu/f/240jyzau6mqedw6z

Provozovatelem vnitřního oznamovacího systému pro Povinný subjekt je společnost Parhesys s.r.o., IČO: 09903534, se sídlem: Kozí 853/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, který vnitřní oznamovací systém provozuje prostřednictvím své softwarové platformy Whispero. Příslušnou osobou ke dni spuštění je Mgr. Stanislav Zavadil, telefonní číslo +420239050505.

Zaměstnanci a některé další osoby mohou jeho prostřednictvím podávat oznámení týkající se protiprávní činnosti nebo její hrozby. Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Kód pro oznámení je 466432489.

Mgr. Bc. Libuše Slavíková
ředitel školy