Jídelníček pro Vás připravila vedoucí školní jídelny paní Irena RIEGEROVÁ

Stravu je možné odhlašovat telefonicky na čísle : 474659326

Změna jídelníčku vyhrazena!!

Nařízení definuje 14 alergenů, o jejichž přítomnosti v potravinách a pokrmech musíme strávníky informovat. Tato povinnost  se týká všech operátorů působících ve veřejném stravování (nemocnice, školy, kantýny, restaurace, kavárny atd.)

 • 1 Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
 • 2 Korýši (a výrobky z nich)
 • 3 Vejce (a výrobky z nich)
 • 4 Ryby (a výrobky z nich)
 • 5 Podzemnice olejná – arašídy (a výrobky z nich)
 • 6 Sójové boby – sója (a výrobky z nich)
 • 7 Mléko (a výrovky z něj)
 • 8 Skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a
 •    výrobky z nich)
 • 9 Celer (a výrobky z něj),
 • 10 Hořčice (a výrobky z ní)
 • 11 Sezamová semena – sezam (a výrobky z nich)
 • 12 Oxid siřičitý a Siřičitany (v koncentrátech vyšších 10mg, ml/ kg, l
 • 13 Vlčí bob – lupina (a výrobky z něj)
 • 14 Měkkýši (a výrobky z nich)

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Celý systém přípravy, výroby, skladování a uvádění pokrmu do oběhu se stanoví podle Haccap (kritických bodů), který přesně určuje způsob technologie výroby a přípravy, navazující manipulaci, skladovací podmínky a uvádění pokrmů do oběhu.

Zohledňuje se rozsah činnosti, a míra zdravotního rizika vyplývající z provádění činnosti i specifické nebezpečí křížové kontaminace. Haccap se zpracovává tak, aby byla prokázána schopnost ovládat a analyzovat nebezpečí.

Ve výrobních a ostatních prostorách kuchyně musí zaměstnanci dodržovat stanovené postupy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a návody k obsluze a údržbě výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Konat činnosti ve stravovacích službách mohou pouze zaměstnanci, kteří splňují předpoklady zdravotní způsobilosti a mají potřebné znalosti k nutné ochraně veřejného zdraví.

Základní informace pro rodiče a strávníky

 • 1)       Vstup do ŠJ za účelem platby obědů v hotovosti je povolen ve dnech školního vyučování v době od 6.30 – 8.15 hod. a 11.30 hod. – 12.00 hod.
 • 2)       Platbu obědů lze provádět  také zálohově z bankovního účtu a nově i platbou přes internet. Zálohové platby pro děti od 3 do 6 let jsou v částce 500,– Kč, pro děti od 7 do 10 let jsou v částce 650,– Kč,  pro děti od 11 do 14 let jsou v částce 750,– Kč a pro děti 15 let a více 800,– Kč. Je nutné, aby platby na účtu školy byly do 20. dne v měsíci na další měsíc (např. do 20. 1. je platba na únor). Č. ú. : 115 – 7782800257 / 0100, nutno uvést do zprávy pro příjemce jméno strávníka – stravné. Při zálohových platbách z bankovního účtu bude třeba uvádět variabilní symbol, který každý strávník jednotlivě obdrží u vedoucí školní jídelny. Platbu přes internet je třeba předem dohodnout s vedoucí školní jídelny. Přeplatky převádíme zpět na účty rodičů vždy na konci měsíce června.
 • 3)       Výdej obědů se provádí formou stravovacích čipů v ceně 121,– Kč. Po ukončení stravování a vrácení neporušeného čipu  je tento poplatek vrácen strávníkovi.
 • 4)       Ztrátu čipu je nutné nahlásit vedoucí ŠJ, která provede blokaci proti zneužití.
 • 5)       Při výdeji obědů se používají podnosy, polévku si každý strávník odebere sám, hlavní jídlo je vydáno pracovníkem kuchyně.
 • 6)       Jídlo se vydá po přiložení stravovacího čipu ke snímači. Pokud strávník čip nemá, není na oběd nárok.
 • 7)       Obědy se vydávají denně od 11.30 – 14.15 hodin.
 • 8)       Žáci přicházejí do ŠJ po skončení vyučování. Tašky a svršky si odloží v šatně. Před vstupem do jídelny si umyjí ruce a na pokyn dozírajícího učitele vstupují do jídelny.
 • 9)       V jídelně žáci dodržují pravidla slušného chování.
 • 10)   Žáci nevynášejí jídlo ze školní jídelny, konzumují ho zásadně vsedě u stolu. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
 • 11)   Po skončení oběda přenášejí použité nádobí a příbory na určené místo. Stoly po sobě zanechávají čisté.
 • Pedagogický dozor sleduje chování žáků, dbá na jejich bezpečnost. V případě úrazu poskytuje první pomoc a hlásí úraz vedení školy.
 • 12)   Stravování ŠD zajišťují vychovatelky.
 • 13)   Vedoucí jídelny poskytuje informace rodičům prostřednictvím webových stránek školy.
 • 14)   Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně a také na webu školy tj. www.2zscv.cz
 • 15)   V případě karanténního opatření respektují ŘS, vedoucí ŠJ, vedoucí ŠD a ostatní zaměstnanci nařízení OHES.
 • 16)   Odhlašování a přihlašování obědů je možné, nejpozději však v den předcházející (do 14.00 hod.) Na  internetu, tj. www.strava.cz , mají strávníci možnost osobně provádět změny v objednávkách (přihlašování a odhlašování obědů)
 • Např. odhlášku na 17. 9. nutno zadat na internet 16. 9. do 14.00 hod.
 • 17)  Každé pondělí, středu a pátek máte možnost výběru ze dvou jídel. Je nezbytně nutné si oběd č. 2 zvolit nejpozději do pátku na celý následující týden. Pokud neuvede strávník změnu, bude mu vždy vydán oběd číslo 1. Změnu je možné provést u terminálu v jídelně a také na internetu.
 • 18)   V první den nemoci je možné vyzvednout oběd do přenosek. Ostatní dny je nutné jej odhlásit. Stravu je možné odhlašovat telefonicky na čísle: 474 659 326.
 • 19) Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivosti strávníků. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Označení přítomnosti alergenů bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Seznam alergenů bude umístěn v blízkosti jídelního lístku.
 • 20) Stravné činí:    
  • od 3 do 6 let       21 Kč
  • od 7 do 10 let     29 Kč
  • od 11 do 14 let    32 Kč
  • od 15 let a více   36 Kč

 Pokud strávníci chtějí využívat internetového přístupu, www.strava.cz k odhlašování a přihlašování obědů, je nutné se zaregistrovat u vedoucí ŠJ.

 Příklad na zvýšení stravného: Žák se stravuje ve školní jídelně od  září 2022, v srpnu 2023 dosáhne 11 let a proto bude od září zařazen do vyšší cenové kategorie. Cena stravného činí 32,– Kč. (Dle Sbírky zákonů č.107/2005 o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.)

Školní rok 2022 /  2023 od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

  V Chomutově 1. 9. 2022

 Vedoucí školní jídelny: Irena RIEGEROVÁ

  Poznámky, pokud bude docházet k novým změnám, budeme Vás včas informovat.