Seznam vytvořených výukových materiálů

Mgr. Ludmila Mašková

 • český jazyk pro 1.ročník
 • prvouka pro 1.ročník
 • prvouka pro 2.ročník

Mgr. Jitka Boguschová

 • český jazyk pro 1.ročník
 • prvouka pro 1.ročník
 • prvouka pro 2.ročník
 • prvouka pro 3.ročník Mgr.Květa Bauerová
 • český jazyk pro 3.ročník
 • český jazyk pro 4.ročník
 • český jazyk pro 5.ročník
 • přírodověda pro 4.ročník
 • přírodověda pro 5.ročník

Mgr. Pavla Ježilová

 • český jazyk pro 7.ročník
 • český jazyk pro 9.ročník

Mgr. Eva Baschová

 • český jazyk pro 7.ročník
 • český jazyk pro 8.ročník
 • český jazyk pro 9.ročník

Mgr. Jindřiška Demková

 • český jazyk pro 6.ročník
 • český jazyk pro 7.ročník
 • český jazyk pro 8.ročník
 • český jazyk pro 9.ročník

Mgr. Radana Zavadilová

 • český jazyk pro 3.ročník
 • český jazyk pro 4.ročník
 • vlastivěda pro 4.ročník
 • vlastivěda pro 5.ročník

Mgr. Petra Uhlířová

 • český jazyk pro 4.ročník
 • český jazyk pro 5.ročník
 • vlastivěda pro 4.ročník
 • vlastivěda pro 5.ročník

Mgr. Milada Brůžová

 • anglický jazyk pro 3.ročník
 • anglický jazyk pro 4.ročník
 • anglický jazyk pro 5.ročník
 • anglický jazyk pro 6.ročník
 • anglický jazyk pro 7.ročník
 • anglický jazyk pro 8.ročník
 • anglický jazyk pro 9.ročník

Mgr. Ivana Drahozalová

 • anglický jazyk pro 1.ročník
 • anglický jazyk pro 2.ročník
 • anglický jazyk pro 3.ročník
 • anglický jazyk pro 4.ročník
 • anglický jazyk pro 5.ročník

Mgr. Markéta Crhová

 • německý jazyk pro 6.ročník
 • německý jazyk pro 7.ročník
 • německý jazyk pro 8.ročník
 • německý jazyk pro 9.ročník

Mgr. Monika Strnadová

 • německý jazyk pro 6.ročník
 • německý jazyk pro 7.ročník
 • německý jazyk pro 8.ročník
 • německý jazyk pro 9.ročník

Mgr. Helena Píštěková

 • anglický jazyk pro 1.ročník
 • anglický jazyk pro 2.ročník

Mgr. Jitka Wohlgemuthová

 • matematika pro 7.ročník
 • matematika pro 8.ročník
 • matematika pro 9.ročník

Mgr. Jana Topinková

 • matematika pro 6.ročník
 • matematika pro 8.ročník
 • matematika pro 9.ročník¨
 • zeměpis pro 6.ročník
 • zeměpis pro 7.ročník
 • zeměpis pro 8.ročník
 • zeměpis pro 9.ročník

Mgr. Zdeňka Kolářová

 • matematika pro 6.ročník
 • matematika pro 7.ročník
 • matematika pro 8.ročník

Mgr. Jitka Boguschová

 • matematika pro 1.ročník
 • matematika pro 2.ročník
 • matematika pro 3.ročník
 • matematika pro 4.ročník
 • matematika pro 5.ročník

Mgr. Jana Váchová

 • přírodopis pro 6.ročník
 • přírodopis pro 7.ročník
 • přírodopis pro 8.ročník
 • přírodopis pro 9.ročník
 • zeměpis pro 6.ročník
 • zeměpis pro 7.ročník
 • zeměpis pro 8.ročník
 • zeměpis pro 9.ročník

Vlasta Žižková

 • fyzika pro 6.ročník
 • fyzika pro 7.ročník
 • fyzika pro 8.ročník
 • přírodopis pro 7.ročník
 • přírodopis pro 8.ročník
 • přírodopis pro 9.ročník

David Podskalan

 • fyzika pro 6.ročník

Ing. Milena Bečková

 • chemie pro 8.ročník
 • chemie pro 9.ročník

Seznam vytvořených digitálních učebních materiálů

Mgr. Iveta Havlíková

 • český jazyk pro 2.ročník
 • český jazyk pro 3.ročník
 • anglický jazyk pro 3.ročník
 • anglický jazyk pro 4.ročník
 • prvouka pro 2.ročník
 • český jazyk pro 2.ročník
 • přírodověda pro 4.ročník

Mgr. Monika Charvátová a Ilona Václavíčková

 • český jazyk pro 4.ročník
 • český jazyk pro 5.ročník
 • matematika pro 4.ročník
 • matematika pro 5.ročník
 • vlastivěda pro 4.ročník
 • vlastivěda pro 5.ročník

Mgr. Jiří Popelka

 • informatika pro 6.ročník
 • tělesná výchova pro 7.ročník
 • tělesná výchova pro 8.ročník
 • tělesná výchova pro 9.ročník

Mgr. Ludmila Kučerová

 • občanská výchova pro 6.ročník
 • občanská výchova pro 7.ročník
 • občanská výchova pro 8.ročník
 • občanská výchova pro 9.ročník

David Podskalan

 • informatika pro 6.ročník
 • informatika pro 7.ročník
 • informatika pro 8.ročník
 • informatika pro 9.ročník
 • fyzika pro 7.ročník

Mgr. Jitka Wohlgemuthová

 • informatika pro 5.ročník
 • informatika pro 6.ročník
 • informatika pro 7.ročník
 • informatika pro 8.ročník

Mgr. Ivana Drahozalová

 • anglický jazyk pro 1.ročník
 • anglický jazyk pro 2.ročník
 • anglický jazyk pro 3.ročník
 • anglický jazyk pro 4.ročník
 • anglický jazyk pro 4.ročník