Základní škola Chomutov, Zahradní 5265, dále jen základní škola, jako správce osobních údajů zpracovává údaje při vedení dokumentace základní školy. Na základní školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS fxixbuz, e-mailem na adrese slavikova@2zscv.cz nebo poštou na adrese Základní škola Chomutov, Zahradní 5265, 430 04 Chomutov. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na základní školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na základní školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Základní školu Chomutov, Zahradní 5265 je

  • Mgr. David KUHN,
  • tel.: 474 637 478
  • e-mail: d.kuhn@chomutov-mesto.cz.

Hospodaření naší školy klikněte zde