21. 10.Ukončení karantény:

Přípravná třída – 21. 10. (do školy půjdou 22. 10.)

1. A - 22. 10. (do školy půjdou 25. 10.)

4. C – 22. 10. (do školy půjdou 25. 10.)

Informace o průběhu karantény

před týdnem

Vážení rodiče,

vzhledem ke skutečnosti, že některé třídy byly umístěny do karantény, připojujeme krátké shrnutí – jak bude „karanténa“ probíhat.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE (KHS)

-         oznámí škole Covid pozitivního žáka

-         nařizuje karanténu třídy

-         kontaktuje zákonné zástupce žáků dané třídy

-         vypisuje žádanky na testování žáků

ŠKOLA

-         oznamuje rodičům žáků dané třídy vyhlášení karantény

-         zajistí distanční výuku pro třídu v karanténě

-         průběžně informuje rodiče žáků o nových skutečnostech (web, Bakaláři, email, telefon)

-         vydává potvrzení o uzavření třídy pro zákonné zástupce

RODIČ

-         respektuje pokyny školy

-         navštíví s žákem odběrné místo na pokyn KHS

VÝUKA TŘÍDY

-         třída přechází na distanční výuku (třídní učitel sdělí žáků rozvrh, podle kterého se budou učit)

-         distanční výuka bude probíhat v prostředí Teams (pokud toto nebude možné, bude práce připravena v písemné podobě u hlavního vchodu do školy, zde bude rovněž zadaná práce ve stanoveném termínu odevzdána. Nezapomeňte ji patřičně označit jménem učitele, pro kterého je určena.)

-         časy hodin odpovídají časům školního zvonění

-         vyučují se všechny předměty kromě HV, VV, PČ, TV

-         distanční výuka je povinná

 

ŽÁK, KTERÝ NENÍ V KARANTÉNĚ, ALE JEHO TŘÍDA ANO

Pokud se žák nesetkal se spolužákem Covid pozitivním protože např. chyběl ve škole nebo je očkovaný, může mu KHS karanténu nenařídit.  Co v tuto chvíli dělat a jak pro něj bude probíhat výuka?

 

Varianta A

-         žák zůstává doma a účastní se distanční/online výuky se svou třídou a vypracovává zaslané

             materiály.

-         Důležité  – zákonný zástupce píše e-mail třídnímu učiteli, že volí variantu výuky A.

 

Varianta B

-         žák chodí do školy a účastní se výuky v nejblíže odpovídající třídě

-         Důležité  – zákonný zástupce píše e-mail třídnímu učiteli, že volí variantu výuky B.

5.A na Technodays

před týdnem

6-nahled2-nahled 3-nahled 4-nahled 5-nahled

Třída 5.A vyrazila 8.10. na akci Technodays, která se uskutečnila v městském divadle v Chomutově.Žáci dostali za úkol zjistit, čemu se věnují jednotlivé firmy a některé produkty si mohli také vyzkoušet.Cestou zpět ještě stihli návštěvu zooparku.

Upozornění

před týdnem

Upozorňujeme, že na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem (KHS)  byly třídy 1. A a 4. C umístěny do karantény. Žáci těchto tříd nebudou docházet do školy a přecházejí na distanční výuku (toto opatření bude trvat minimálně do 22. října 2021).

1. schůzka školního parlamentu

před dvěma týdny

244415670-1238252103341592-812576870930329929-n Dne 1.října se uskutečnilo první setkání ŽP v tomto školním roce. Přivítali jsme nové členy a řekli si, co nás čeká v nejbližší době za akce.

Staročeské posvícení v jídelně

před měsícem

posviceni

Vlastivědný výlet

před měsícem

241649735-255163223142194-8994000249121858439-n-nahled 241690783-3256261324601295-6939097606238907619-n-nahled 241704306-4287953381240435-3855012661444236036-n-nahled 241711796-510751676973712-6708563233024960256-n-nahled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. září vyrazili žáci z 5.A a 5.D na vlastivědný výlet na Červený Hrádek. Před školou se rozdělili do skupin, dostali mapy a buzoly. Nejdříve si na mapě určili světové strany a potom směr, kterým se vydají na cestu. Po cestě plnili šifry a úkoly zaměřené na historii Červeného Hrádku. V cíli cesty na ně čekalo závěrečné ověření nových znalostí a hledání zasloužené odměny. 

Všechny fotky

Plán výuky od 1. září 2021

před měsícem

1. září – vyučování končí v 9.00 hod (třídní schůzky 1. tříd od 9.00 hod.).

2. září – přípravná třída a první ročníky končí vyučování v 10.00 hod.

           - 2. – 3. třídy v 11.30 hod.

           - 4. – 6. třídy v 11.55 hod.

           - 7. – 9. třídy v 12.30 hod.

3. září - přípravná třída a první ročníky končí vyučování v 10.00 hod.

– ostatní ročníky se učí dle platného rozvrhu (maximálně však do 5. vyučovací hodiny)

6. – 10. září - přípravná třída a první ročníky končí vyučování v 11.00 hod., ostatní třídy se budou učit dle platného rozvrhu.

Třídní schůzky proběhnou v úterý 7. září

– 1. stupeň od 15.30 hod. 

– 2. stupeň od 16.00 hod.

Organizace prvního školního dne

před měsícem

Vážení rodiče a milí žáci rádi bychom vám poskytli základní informace k zahájení školního roku 2021/2022.

Žáci prvních tříd a přípravné třídy se shromáždí ráno v 8.00 hod. před školou (vchod školní družiny), kde si je převezmou třídní učitelky.

V souladu se stanoviskem zřizovatele je při dodržení následujících podmínek možná omezená přítomnost zákonných zástupců nebo příbuzných dítěte:

- Max. dvě osoby na jednoho žáka 1. ročníku, pohyb těchto osob ve škole je omezen na doprovod dítěte do příslušné třídy.

– Po celou dobu pobytu ve škole mají „návštěvníci“ zakryta ústa a nos v souladu s platnými mimořádnými opatřeními.

– Při vstupu použijí dezinfekci na ruce.

– Po ukončení slavnostního přivítání bezodkladně opustí budovu školy.

Seznamy žáků 1.tříd budou zveřejněny na nástěnce v budově školy od pondělí 30.8.2021 (nejpozději v 10.00). Můžete si také zavolat na tel. 474 650 166 a tam informaci o svém dítěti obdržíte.

Třídní schůzky 1. tříd a přípravné třídy proběhnou 1. září od 9.00 hod.

 

Žáci 2. – 9. ročníků (bez doprovodu rodičů) se shromáždí v 8.00 před hlavním vchodem. Po otevření budovy půjdou do svých kmenových tříd, kde budou za přítomnosti třídních vyučujících otestováni a proběhnou třídnické hodiny (vyučování končí v 9.00 hod.). 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že byli očkováni (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Školní družina bude 1.9.2021 v provozu od 6.00 do 17.00. Je nutné, aby dítě mělo lístek s časem odchodu a zda jde s doprovodem či sám.

Školní jídelna je také v provozu – bližší informace najdete na stránce ŠJ.

Třídní schůzky 2. – 9. tříd proběhnou 7.9.2021 od 15.30 (2.- 5.třídy) a 16.00 (6. – 9. třídy)

 

Doufejme, že nový školní rok zahájíme v plném rozsahu a bez omezení. Nicméně prosíme, abyste sledovali webové stránky, protože je možné, že se informace budou doplňovány a zpřesňovány.