Kliknutím na tento odkaz si můžete rezervovat termín a čas zápisu. Zároveň vám do e-mailu přijde vzor žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. (Tento odkaz bude funkční od 21. března od 8.00 hod.)

Žáci zapsaní pro školní rok 2022/2023

před měsícem

Pro školní rok 2022/2023 byli přijati následující žáci:

ZSCVZa/72/21–22 ZSCVZa/109/21–22
ZSCVZa/73/21–22 ZSCVZa/110/21–22
ZSCVZa/74/21–22 ZSCVZa/111/21–22
ZSCVZa/75/21–22 ZSCVZa/112/21–22
ZSCVZa/76/21–22 ZSCVZa/116/21–22
ZSCVZa/77/21–22 ZSCVZa/118/21–22
ZSCVZa/78/21–22 ZSCVZa/119/21–22
ZSCVZa/79/21–22 ZSCVZa/120/21–22
ZSCVZa/80/21–22 ZSCVZa/121/21–22
ZSCVZa/81/21–22 ZSCVZa/122/21–22
ZSCVZa/82/21–22 ZSCVZa/123/21–22
ZSCVZa/83/21–22 ZSCVZa/124/21–22
ZSCVZa/84/21–22 ZSCVZa/125/21–22
ZSCVZa/85/21–22 ZSCVZa/126/21–22
ZSCVZa/86/21–22 ZSCVZa/127/21–22
ZSCVZa/87/21–22 ZSCVZa/128/21–22
ZSCVZa/88/21–22 ZSCVZa/129/21–22
ZSCVZa/89/21–22 ZSCVZa/130/21–22
ZSCVZa/90/21–22 ZSCVZa/131/21–22
ZSCVZa/91/21–22 ZSCVZa/141/21–22
ZSCVZa/92/21–22  
ZSCVZa/93/21–22  
ZSCVZa/94/21–22  
ZSCVZa/95/21–22  
ZSCVZa/96/21–22  
ZSCVZa/97/21–22  
ZSCVZa/98/21–22  
ZSCVZa/99/21–22  
ZSCVZa/100/21–22  
ZSCVZa/101/21–22  
ZSCVZa/102/21–22  
ZSCVZa/103/21–22  
ZSCVZa/104/21–22  
ZSCVZa/106/21–22  

Ohlédnutí za olympiádou

před dvěma měsíci

Prohlédněte si práci našich sedmáků, kteří tvořili krátké animace.

https://youtu.be/TnC444amVL8

Zápis žáků pro školní rok 2022/2023

před dvěma měsíci

Zápisy do 1. ročníku

Zápisy do prvního ročníku proběhnou v termínu

  • 6. 4. 2022, od 14 – 17 hod.
  • 7. 4. 2022, od 14 – 17 hod.

Informace k zápisu pro školní rok 2022/2023

  1. Dne 21. 3. 2022 v 8:00 bude na webu školy spuštěn portál pro rezervaci data a času zápisu. Zde prosím vyplňte potřebné údaje, doplňte zaslanou přihlášku (přijde do vámi zvoleného emailu; lze vyplnit v elektronické formě), vytiskněte a podepsanou doneste s sebou k zápisu. Pokud nemáte přístup na internet nebo k tiskárně, potřebné kroky provedeme přímo zde na místě.
  2. Pokud se nezaregistrujete elektronicky, přijdete ve výše uvedeném termínu k hlavnímu vchodu školy a zápis proběhne rovněž (v tomto případě počítejte s čekací dobou).
  3. V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, postupujte stejně, jen na závěr použijte dokument Žádost o odklad povinné školní docházky a doručte ho do školy. K žádosti je nutné přiložit zprávu z pedagogicko-psychologické poradny a zprávu od lékaře (obvodního lékaře vašeho dítěte). Pokud tyto doklady ještě nemáte, odevzdáte jen žádost o odklad a zprávy doručíte dodatečně.
  4. Žádost o přijetí musí podat i zákonní zástupci dětí, kterým byl v roce 2021 udělen odklad povinné školní docházky.
  5. K zápisu přineste rodný list dítěte a váš občanský průkaz.
  6. V případě zájmu o přihlášení do přípravné třídy je třeba doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
  7. Všeobecné podmínky zápisu jsou uvedeny v následujícím odkaze:

http://www.chomutov-mesto.cz/….zapis-do-zs

V případě nejasností či dotazů volejte na tel. 474 650 166 nebo pište na e-mail slavikova@2zscv.cz

Nabídka pomoci

před třemi měsíci

S ohledem na současné dění na Ukrajině a s tím spojené intenzivní prožívání emocí strachu, smutku, hněvu, bezmoci a dalšími momenty, které v důsledku toho prožíváme, nabízí Školní poradenské pracoviště ( Mgr. Karolina Homolová a Mgr. Elena Lazarevská) psychologickou a terapeutickou podporu našim žákům a také jejich rodinám přímo u nás na škole.

V případě potřeby nás kontaktujte buď telefonicky na tel.č. 730 157 288 nebo emailem sppzahradni@seznam.cz.

Porada

před třemi měsíci

Vedení školy žádá všechny pedagogické pracovníky, aby se zítra (pondělí 28.2.2022) v 7,30 dostavili ke krátké pracovní poradě do  učebny HV.

Nauč mě řeč robotí

před třemi měsíci

273997446-1125020084913056-423233891166378828-n-nahled 274086441-1082536942592640-4851777788076967089-n-nahled 274335705-1095389471258431-3964521302523204098-n-nahled 274570934-443591590845665-4573501766645420098-n-nahled

 

 

 

 

 

Na začátku školního roku jsme pořídili sadu ozobotů a Sphero koule a v rámci kroužku iPadů se žáci začali učit novou řeč – řeč robotí. Vrhli se do toho s nadšením, a tak své nabyté zkušenosti ohledně programování mohli velmi brzy předat dál nejen svým kamarádům ve škole a v družině, ale i předškolákům z přilehlých mateřských škol.

Děkujeme velmi městu Chomutov za finanční podporu projektu.

Všechny fotky

Jarní prázdniny

před třemi měsíci

Upozorňujeme, že v týdnu od 21. – 27. února jsou jarní porázdniny.

Karanténa tříd 8. B a 5. A

před třemi měsíci

Třídy 8. B a 5. A jsou do středy 16. února v karanténě. Žáci přijdou do školy ve čtvrtek 17. února.