Jménopozicetelefonemail
Mgr. Libuše SLAVÍKOVÁředitelka474 650 713slavikova@2zscv.cz
Mgr. Jiří POPELKAzástupce ředitele474 650 166popelka@2zscv.cz
Mgr. Jiří HNILIČKAzástupce ředitele474 650 166jirihnilicka@2zscv.cz
Věra ČMEJRKOVÁekonomka474 650 166cmejrkova@2zscv.cz
Irena RIEGEROVÁvedoucí ŠJ474 659 326 jidelna@2zscv.cz