Prostřednictvím naší školy je možné pronajímat sály tělocvičen za poplatek různým skupinám na dobu mimo vyučování. Bližší informace získáte po domluvě na telefonu 474 650 713 nebo 474 650 166 .