Stravné činí :

 • od 3 do 6 let – 21 Kč
 • od 7 do 10 let – 29 Kč
 • od 11 do 14 let – 32 Kč
 • od 15 let a více – 36 Kč

Výdej obědů se provádí formou stravovacích karet, za kterou strávník zaplatí 40,– Kč, nebo stravovacích čipů v ceně 115,– Kč. Po ukončení stravování a vrácení neporušené karty nebo čipu je tento poplatek vrácen strávníkovi.

Doporučujeme platbu obědů přes účet školy :

115– 7782800257/ 0100, variabilní symbol a částku zjistíte po telefonické domluvě u vedoucí školní jídelny, (tel. 474 659 326 ).

Každý strávník musí vyplnit aktuální přihlášku ke stravování na rok 2022 / 2023. Přihlášku ke stravování je možné také vyzvednout u vedoucí školní jídelny. V průběhu školního roku je nutné v kanceláři vedoucí školní jídelny nahlásit každou změnu (zrušení stravování, změnu platby, bydliště, třídy.)

Prodej obědů od 1. 9. 2022 v pracovních dnech od 6. 30h do 8. 15h a od 11. 30h do 12. 00h.

Informace k provozu školní jídelny

Obědy si přihlašujte na adrese www. strava.cz den předem do 14.00h. Ve výjimečných případech se oběd odhlásí v daný den do 8.00h přes tel. č. 474 659 326 mob. 731506037

Žádáme o dodržování hygieny rukou a dezinfekci.

Výdej obědů do jídlonosičů probíhá od 11.30 – do 12.00 hod.

Od 5. září, každé pondělí, středu a pátek máte možnost výběru ze dvou jídel.

Pozor změna – oznámení.

Od září 2022 dojde ke změně cen stravného.

 • kategorie 3 – 6 let 21 Kč
 • kategorie 7 – 10 let 29 Kč
 • kategorie 11 – 14 let 32 Kč
 • kategorie 15 let a více 36 Kč

Zálohové platby od ledna 2022.

 • kategorie 3 – 6 let 500 Kč
 • kategorie 7 – 10 let 650 Kč
 • kategorie 11 – 14 let 750 Kč
 • kategorie 15 let a více 800 Kč

Platby na účet od září 2022, (účet zůstává stejný).

Bankovní účet pro platbu stravného :

115 – 7782800257/0100, (variabilní symbol zůstává stejný).

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku 1. 9. – 31.8. , ve kterém dosahují věku vyhlášky č. 107/2005., o školním stravování, bod 1– 4. Kategorie je určena podle data narození strávníka, neurčuje se již podle tříd.

Příklad na zvýšení stravného :

Žák se stravuje ve školní jídelně od září 2022, v srpnu 2023 mu bude 11 let a proto bude od září zařazen do vyšší cenové kategorie. Cena stravného činí 32 Kč. (Dle Sbírky zákonů č.107/2005 o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.)

Školní rok 2022 / 2023 od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
Platby na účet 115 – 7782800257 / 0100 musí přijít na účet školy vždy do 20 dne předchozího měsíce (např. platba na říjen do 20.9. atd.).
Pokud nebudou platby zaslány na účet včas, nebude mít strávník nárok na oběd.
Dále je nutné uvádět do zprávy pro příjemce: variabilní symbol, jméno strávníka – stravné (není někdy shoda jména majitele účtu a strávníka), aby bylo možné příslušnou platbu správně zařadit.

Vyúčtování plateb (přeplatků), zasíláme 2 x ročně (prosinec a červen).

INFORMACE K PRODEJI MLÉKA

Nepřijímáme hotovost za prodej mléka, pouze vydáváme nové karty s nulovou hodnotou.
Po vydání karty si každý svou kartu dobije libovolnou částkou platebním příkazem na číslo účtu:
5015017799/5500
Je nutné uvést variabilní symbol, který naleznete na přední straně vaší karty !