Dne 19.6. 2013 byla na naší škole slavnostně otevřena mobilní učebna vybavená iPady. Tato učebna slouží všem žákům školy. Využívat ji mohou vyučující 1. i 2. stupně k výuce téměř všech předmětů (jen tělocvik a pracovní činnosti logo-nadace-cez-29mm-a4-rgb-png-nahledještě prostřednictvím techniky nezvládáme 🙂 )

Celou mobilní učebnu jsme mohli pořídit pouze díky příspěvku Nadace ČEZ – podpora regionů 2013. Na projekt nazvaný „Celý svět mám ve své dlani“ přispěli částkou 200 000,– Kč. Dalším významným partnerem byla HSRCH, která projekt podpořila částkou 100 000,– Kč. Zástupci obou organizací se zúčastnili slavnostního zahájení provozu a mohli se na vlastní oči přesvědčit, jak děti s iPady pracují a jak lze tato zařízení při výuce využívat.