Učitelé 2. stupně

Třída Jméno Přijmení Tit. Aprobace Délka praxe
6.A Markéta CRHOVÁ Mgr. PF – II.stupeň 18 let
6.B Milada BRŮŽOVÁ Mgr. PF – II.stupeň 35 let
6.C Šárka HOFREITEROVÁ Mgr. PF – II.stupeň 10 let
7.A Jitka HELUZOVÁ Mgr. PF – II.stupeň 20 let
7.B Radana ČECHOVÁ Mgr. PF – I.stupeň 27 let
7.C David
PODSKALAN

14 let
8.A Markéta SVEJKOVSKÁ Mgr. PF – II.stupeň 15 let
8.B Markéta MORAVCOVÁ Mgr. PF – II.stupeň 17 let
8.C Zdeňka KOLÁŘOVÁ  Mgr. PF – II.stupeň 34 let
9.A Ludmila KUČEROVÁ Mgr. PF – II.stupeň 28 let
9.B Jindřiška DEMKOVÁ  Mgr. PF – II.stupeň 35 let