7.6.2022 DĚTSKÝ DEN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE ZAHRADNÍ V CHOMUTOVĚ

Pokud by dne 7.6. naši školu navštívil v dopoledních hodinách neinformovaný host, asi by ,,zíral“ a hlavně nechápal. Namísto zavřených tříd , ze kterých se ozývá hlas paní učitelky nebo zpěv dětí , bylo vše naruby. Ranní déšť  zařídil , že veškeré klání se muselo přesunout do budovy školy. Ale žáci 2.stupně , kteří zajišťovali a připravovali jednotlivé disciplíny , byli dobře vycvičeni i na tuto variantu . A tak se kolem půl deváté ráno chodby zaplnily dětmi z přípravné třídy a z celého prvního stupně . Všichni si mohli vyzkoušet svoji obratnost v lukostřelbě , házení míčků na cíl , v jízdě v kárce , skákání v pytlích , chůzi na chůdách a v nekonečných variantách běhů a skoků. Užilo se mnoho legrace a všichni si řádně  protáhli těla. Kolem půl jedné chodby utichly. Děti odcházely se spokojenými úsměvy a škola vydržela. DĚKUJEME!

                                                                            Žáci 5.B za pomoci tř. učitelky Mgr. Heleny Pištěkové