Třída 5.d vyrazila 21.10. vlakem na výlet do Mostu. Cílem výletu byla návštěva přesunutého gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Žáci měli možnost zhlédnout krátký dokument o jeho přesunu a absolvovat prohlídku s průvodcem. Na závěr vystoupali na kostelní věž, ze které se jim naskytl krásný pohled na Hněvín a na Mostecké jezero. O úžasné překvapení se postaral pan strojvůdce, který po cestě zpět nechal děti nahlédnout do řídící kabiny.😀 Všichni si výlet moc užili.