Vážení rodiče a přátelé školy,
od poloviny listopadu zhruba do konce ledna s největší pravděpodobností v naší škole proběhne dlouho očekávaná a velmi potřebná kompletní rekonstrukce školní kuchyně. Jde o velkou investiční akci zřizovatele školy, která jistě přispěje k zásadnímu zkvalitnění poskytovaných stravovacích služeb a větší spokojenosti Vašich dětí. Stinnou stránkou je, že nás všechny čeká dočasný výrazný nekomfort. Z provozních důvodů nebude možné ve škole obědy ani připravovat, ani vydávat jídlo dovezené z externí kuchyně. Pokusíme se zajistit možnost stravovat se ve školském zařízení v docházkové vzdálenosti (MŠ, ZŠ Písečná). Rádi bychom znali Vaše stanovisko, abychom mohli na toto přechodné období naplánovat co nejlepší opatření. Zákonní zástupci žáků I. stupně obdrží dotazník (prosíme vás o rychlé vyplnění a vrácení). Zákonní zástupci žáků II. stupně mají v Bakalářích anketu, ve které se mohou vyjádřit.

Věříme, že společně danou situaci zvládneme bez komplikací a odměnou nám bude nová kuchyně vybavená kvalitní technologií odpovídající moderním trendům ve společném stravování.