Poslední den provozu jídelny na ZŠ Zahradní je pátek 25.11.22 (v tento den pouze oběd č.1).

V době rekonstrukce jídelny nebude fungovat kancelář jídelny.

Od pondělí 28.11.22 je pro družinové děti a další zájemce zajištěno stravování na ZŠ PÍSEČNÁ.

 1. VAŠE DÍTĚ SE NA ZŠ PÍSEČNÁ STRAVOVAT NEBUDE:
 2. je nutné v systému strava.cz obědy PŘEDEM ODHLÁSIT NA CELOU DOBU REKONSTRUKCE (tj. nyní na konec listopadu +  prosinec a pak pravděpodobně i v lednu). Pokud do systému přístup nemáte, veškeré změny lze osobně dojednat v kanceláři jídelny ZŠ Zahradní v obvyklém čase, NEJPOZDĚJI však 25.11.22
 3. pozor – pokud se vaše dítě bude stravovat JEN VE DNECH ODPOLEDNÍHO VYUČOVÁNÍ, je nutné na ostatní dny ODHLÁSIT obědy stejným způsobem
 1. VAŠE DÍTĚ SE NA ZŠ PÍSEČNÁ STRAVOVAT BUDE:
 2. cena obědů je stejná, jídelníček bude přístupný v systému strava.cz i na www.2zscv.cz
 3. systém strava.cz bude po celou dobu v běžném provozu, lze tu obědy  přihlašovat i odhlašovat
 4. pokud platíte obědy v hotovosti, je nutné je na prosinec předplatit v kanceláři jídelny ZŠ Zahradní v obvyklém čase NEJPOZDĚJI 25.11.22, další měsíc pak bude možné hotově předplatit v určený den v kanceláři školy (termín bude včas zveřejněn na stránkách školy)
 5. v případě nemoci dítěte je možné na další den (dny) stravu běžně do 13,00 odhlásit v systému strava.cz, ve výjimečných případech stejně včas telefonicky (731 506 038) či obecnou zprávou v systému Bakaláři (p. Hnilička)
 6. v první den nemoci lze neodhlášený oběd vyzvednout v jídelně ZŠ Písečná od 11,00-11,30 a 13,50-14,00

              DŮLEŽITÉ ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO NAŠE STRÁVNÍKY NA ZŠ PÍSEČNÁ

 • děti, které chodí na obědy samostatně (nechodí s družinou), odcházejí na oběd IHNED PO SKONČENÍ VÝUKY A CESTOU SE ZBYTEČNĚ NIKDE NEZDRŽUJÍ (prosíme o respektování tohoto pokynu, aby nebyl narušen náročný časový harmonogram)
 • z bezpečnostních důvodů doporučujeme použít podchod pod silnicí oddělující sídliště Zahradní a Písečná nebo V KAŽDÉM PŘÍPADĚ některý z přechodů pro chodce (!)
 • –          žáci jsou povinni dodržovat řád jídelny (https://zspisecna.cz/jidelna), dbát na svou bezpečnost a během stravování se chovat slušně
 • –          dohled zde budou vykonávat i pracovníci ZŠ Zahradní

VEŠKERÉ  PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ BUDOU VRÁCENY V MĚSÍCI PROSINCI.