2.11. přípravná třída A navštívila Městskou knihovnu v Chomutově. Děti si prohlédly prostory knihovny, s paní knihovnicí si povídaly o pravidlech slušného chování. Dozvěděly se, jak se mají chovat ke knihám, kde si mohou knihy koupit a kde se půjčují. Prohlédly si spoustu obrázkových knížek. Za odměnu si pohrály v herně a na dopravním hřišti.

Všem se návštěva moc líbila a už se těší na další návštěvu.