Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024:

  • Zápisy proběhnou ve dnech 12.4. a 13.4.2023 od 14.00 do 17.00 (počítáme s osobní přítomností dětí ve škole).
  • Pokud se chcete přihlásit k zápisu elektronicky klikněte na následující odkaz:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/2zscv/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4531

  • V případě nejasností volejte na telefonní číslo 474 650 713 nebo napište na slavikova@2zscv.cz
  • Seznamy přijatých žáků budou zveřejněny na webových stránkách školy a u hlavního vchodu od 19. 5. 2023. Případné nepřijetí bude oznámeno telefonicky a písemně zákonným zástupcům.

Jak na odklad povinné školní docházky?

  • Pokud zvažujete odklad školní docházky Vašeho dítěte, je nutné zajistit  vyšetření školní zralosti dítěte  v pedagogicko-psychologické poradně  nebo ve speciálním pedagogickém centru.
  • Pokud již toto doporučení a vyjádření pediatra nebo odborného lékaře máte, přineste prosím k zápisu s sebou.
  • Pokud vám podklady pro odklad školní docházky chybí dostanete informace, jak postupovat.

Jak na zařazení do přípravné třídy?

  • V případě zájmu o zařazení do přípravné třídy je nutné k žádosti doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
  • Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky v roce 2022, musí přihlásit dítě k zápisu.

Mgr. Libuše Slavíková