Vytváření představy o figuře několika způsoby. Práce se zdařila a děti si to užily.