Každoročně připadá na 22. dubna Den Země, a tak jsme si ve třídě povídali, čím bychom mohli naší planetě pomoci. Společně jsme hledali značky na obalových materiálech a pátrali, co vlastně znamenají, jaká je naše uhlíková stopa a co to vlastně je. Dokonce jsme spočítali, kolik kilogramů odpadků vyprodukuje naše třída za rok.