Dne 3.4. jsme slavili Velikonoce podle tradic německy mluvících zemí. Žáci zdobily ,, Osterbaum“, zasoutěžili si v házení a přenášení vajíček, naštěstí jen umělých 😀, a nakonec jim velikonoční zajíc schoval sladkou odměnu.