12.5. pořádal naš žákovský parlament jarní zábavné soutěže pro naše spolužáky z přípravných , prvních , druhých a třetích tříd.Dopolene plně zábavy jsme si společně moc užili.