22.5. se třída vydala na třídenní výlet na Lesnou. V pondělí vyrazili pěšky z Drmal a do cíle se doplazili chvíli před obědem. Dokonce ještě stihli zdolat Medvědi skálu a večer posedět u ohně. Druhý den už na děti čekal program Živá a neživá příroda, kdy si dokonce vyzkoušely detektory kovů. Večer nesměla chybět diskotéka. Středa patřila programu Vodní svět a po obědě návrat domů, jak jinak než pěšky, tentokrát do Boleboře a odtud autobusem do Cv.