8. a 9. třídy se účastnily tradičního předvánočního výletu do krásného města Drážďany, kde děti navštívily galerii ve Zwingeru, muzeum hygieny a nakonec i nádherné předvánoční trhy.

HRAZENO Z PROJEKTU NPO – VÝZVA 2.3.3.