Zápisy do prvního ročníku vzdělávání proběhnou v termínu

17. 4. a 18. 4. 2024, vždy 14 – 17 hodin

Informace k zápisu pro školní rok 2024/2025

  1. Všeobecné podmínky zápisu jsou uvedeny v přiloženém letáku Města Chomutov.
  2. Dne 2. 4. 2024 v 14:00 bude na webu školy spuštěn portál pro rezervaci data a času zápisu (doporučujeme si rezervovat čas a vyplnit přihlášku, vyhnete se tím dlouhému čekání v den zápisu). Zde prosím vyplňte potřebné údaje, doplňte zaslanou přihlášku (přijde do vámi zvoleného emailu; lze vyplnit v elektronické formě), vytiskněte a podepsanou doneste s sebou k zápisu. Pokud nemáte přístup na internet nebo k tiskárně, potřebné kroky provedeme přímo zde na místě.
  3. V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, postupujte stejně, jen na závěr použijte dokument Žádost o odklad povinné školní docházky a doručte ho do školy. K žádosti je nutné přiložit zprávu z pedagogicko-psychologické poradny a zprávu od lékaře (obvodního lékaře vašeho dítěte). Pokud tyto doklady ještě nemáte, odevzdáte jen žádost o odklad a zprávy doručíte dodatečně.
  4. Žádost o přijetí musí podat i zákonní zástupci dětí, kterým byl v roce 2023 udělen odklad povinné školní docházky.
  5. K zápisu přineste rodný list dítěte a váš občanský průkaz.

Pro přesměrování na elektronické přihlášení prosím klikněte zde:

(elektronické přihlášení funguje do pondělí 15. 4. 2024 – pokud jste el. přihlášení nestihli, přijďte, k zápisu se dostanete, ale je možné, že čekací doba bude delší.)

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/2zscv/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4531