Vážení rodiče,

dnes vám děti domů přinesou hlasovací lístek pro volby do školské rady. V těchto volbách vybíráte dva kandidáty, kteří budou zastupovat rodiče v následujícím funkčním období. Zvolené kandidáty prosím zakroužkujte a hlasovací lístek vhoďte do urny, která je umístěna na vrátnici školy (lístek může být do urny vhozen žákem). Hlasovat můžete do pátku 14. června 2024 do 15.00 hod.