Jako zástupci rodičů byly pro období 2024 – 2027 zvoleny Bc. Eva Lhotská a p. Ladislava Šťastná.