Seznamy žáků jsou vyvěšeny ve vestibulu školy ( přístup od 7.00 do 15.00), můžete si zjistit i na tel.čísle 474 650 166 (od 7.00 do 15.00) .

Ve čtvrtek 1.9.2022 se sejdeme v 7.55 u bočního vchodu do školy (je označen nápisem „školní družina). Paní učitelky si vyzvednou své žáčky a společně půjdete do tříd. Třídní schůzky proběhnou dne 1.9.2022 od 9.00 hod.