1. září

  • žáci 2. – 9. ročníků budou mít výuku od 8.15 – 9.00 hod

2. září

  • 1. třídy a přípravné třídy budou mít výuku do 10.00 hod.
  • 2. – 3. třídy budou mít výuku do 11.30
  • 4. – 6. třídy budou mít výuku do 11.55 hod. 7. – 9. třídy do 12.30 hod.

  • Od 5. září probíhá výuka dle platného rozvrhu.