Přeplatky za obědy budou vráceny na účty jednotlivých strávníků do konce měsíce července.