Vážení rodiče,

Statutární město Chomutov rozhodlo o provedení dotazníkového šetření na všech základních školách, které zřizuje. Testováním byla pověřena společnost Kalibro. Dotazníkové šetření je anonymní a je určeno žákům 2. – 9. tříd, zákonným zástupcům a všem pracovníkům školy (pedagogům i nepedagogům).

         Zákonným zástupcům bude zaslán odkaz prostřednictvím systému Bakaláři. Rodiče, kteří nemají přístup do tohoto systému, mohou využít odkaz na webových stránkách školy, popřípadě si mohou vyžádat tištěnou verzi dotazníku v kanceláři školy (na webových stránkách bude umístěna i verze pro vytištění).

Termín pro vyplnění je od 25.9.2023 do 8.10.2023.

Základní  on-line dotazník pro rodiče: https://dotazniky.kalibro.cz/survey/s6vWxzi5DCRvHAVQrwgr

         Pro žáky 2. a 3. tříd jsme připravili papírovou formu dotazníku. Mohou ji vyplnit doma a vyplněnou vhodit do označené schránky ve vestibulu školy. Starší žáci budou mít možnost vyplnit dotazník on-line ve škole v rámci výuky. Děti z přípravných tříd, žáci 1. tříd a žáci, kteří do vyšších ročníků nastoupili v září 2023, vyplňovat nebudou, vzhledem ke krátké době působení na naší škole.

         Výstupy testování budou východiskem pro plánování dalšího rozvoje školy.

Děkujeme všem, kteří se šetření zúčastní.

Mgr. Bc. Libuše Slavíková, ředitelka školy

Dotazník pro rodiče – verze pro vytištění a odevzdání ve škole.