Upozorňujeme rodiče, že se blíží termín pro vyplnění dotazníku Kalibro – ukončení 8. října.

Dotazník můžete vyplnit zde:  https://dotazniky.kalibro.cz/survey/s6vWxzi5DCRvHAVQrwgr

Rodiče žáků 2. – 3. obdrželi papírovou formu dotazníku a mohou jej odevzdat nejpozději v pondělí u hl. vchodu do školy.