Ve čtvrtek 12.10. se žáci pátých tříd účastnili soutěže ve stavění ze stavebnice Merkur. Soutěž se konala v Chomutovském středisku volného času Domeček. I přes to, že úkol nebyl vůbec jednoduchý, se chlapci nevzdali a bojovali až do úplného konce. Prokázali velkou trpělivost a technickou zdatnost a za to jim patří velké Díky.