Chtěli bychom Vás informovat, že ve čtvrtek 1. února dojde ke změně organizace výuky.

Vyučování na 2. stupni končí ve 12. 50 hod.

Vyučování na 1. stupni probíhá dle platného rozvrhu, pouze třídy 4. A, 4.C a 5. A končí vyučování po 5. hodině (tz. 12.50 hod.).