V úterý a ve středu 6. a 7. února proběhlo setkání s rodiči a žáky, kteří potřebovali pomoci s vyplněním přihlášek na střední školy.

Dostavilo se 23 zájemců, kterým se s naší dopomocí podařilo proplout úskalími nového digitálního přihlašovacího systému (DIPSY) a úspěšně vyplnit přihlášky na SŠ.

Jsme rádi, že jsme Vám mohli pomoci, a přejeme všem žákům úspěšné složení přijímacích zkoušek na střední školu.

(Pokud byste potřebovali pomoci s PZ, můžete se obrátit na Mgr. Jitku Heluzovou – jitkaheluzova@2zscv.cz)