Pro letošní volby do školské rady byli jako zástupci rodičů navrženi:

  1. Bártová Petra (6. A)
  2. Lhotská Eva (7. A)
  3. Šťastná Ladislava (6. D)

Za přípravný výbor

Mgr. J. Hnilička