Ve čtvrtek 2. 5. se žáci 8. a 9. tříd vydali na poznávací zájezd do Terezína. Pevnost, zbudovanou na konci 18. století k obraně proti Prusku, si pečlivě obešli a prozkoumali tak přímo tento architektonický skvost. Součástí prohlídky byl také výklad o pohnuté historii pevnostního města, zejména v letech 1940-45. Na vlastní kůži se mohli přesvědčit, jakým utrpením si museli projít obyvatelé židovského ghetta Terezín a čeští vlastenci internování v Malé pevnosti Terezín. Většina po prohlídce řekla: „Tohle se už nesmí nikdy opakovat“

HRAZENO Z PROJEKTU NPO – VÝZVA 3.2.2